Loading...
Stories2018-08-30T12:33:20-06:00

Tawow! A very warm welcome!

Miywēyihtamowin mistahi nitayānān osām ōma okiskinohamawiwinawāw ē-ati-mīskocipayik isi ka-kiskinohamācik onēhiyawinawāw. We are grateful for and excited by these amazing times of transformation at Maskēkosihk. Ēwi-nohtē-wītatoskēyimtāhk onīkīkomāwak kitawāsimisiwāwak ka-miyo-mahcihocik, kamiywēhitahkik kiskinohamawāwin kakiskēyihtahkik e-sākihicik. We want

Load More Posts